Uitvaartvereniging Beilen-Hooghalen

Uitvaartvereniging Beilen-Hooghalen

Uitvaartvereniging Beilen-Hooghalen blijft ondanks drukte kwaliteit leveren

Volgens de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) had Nederland eind 2021 en begin 2022 te maken met oversterfte. In de landelijke media verschenen berichten over uitvaartcentra die de drukte bijna niet meer aan konden. In Beilen was de werkdruk ook hoog, maar niet alleen door oversterfte.

De vaste uitvaartverzorger van uitvaartvereniging Beilen-Hooghalen viel in juni 2021 uit door ziekte. Zijn plaats werd ingenomen door de plaatsvervangend uitvaartverzorgster en voor haar was hierdoor de werkdruk behoorlijk hoog. Gelukkig werd zij bijgestaan door medewerkers/vrijwilligers van het uitvaartcentrum en het bestuur van de uitvaartvereniging. Samen hebben ze veel kunnen betekenen voor de nabestaanden en alles op een prettige manier in goede banen kunnen leiden.


Uitvaartverzorgsters

Met ingang van 1 april is Yvonne Coenrady uitvaartverzorgster voor de vereniging. Yvonne is voor veel mensen geen onbekende. Zij is al eerder werkzaam geweest voor de uitvaartverenigingen van Beilen-Hooghalen en Wijster en kent de mensen en de omgeving. Dit in tegenstelling tot plaatsvervangend uitvaartverzorgster Anjet van Kapel. Zij moest in juni totaal onverwacht de taken overnemen van een zieke collega en was niet bekend in Beilen. Wel had zij de nodige ervaring als uitvaartverzorgster en inmiddels is zij ook al aardig ingeburgerd binnen de verenigingen en het werkgebied.

Uitvaartcentrum

Beilen beschikt over een uitvaartcentrum met vier rouwkamers waar overledenen opgebaard kunnen worden. De nabestaanden krijgen een sleutel, zodat ze langs kunnen komen wanneer ze maar willen. Daarnaast is er een afscheidsruimte waar een afscheidsplechtigheid kan plaatsvinden, eventueel met horecamogelijkheden. Lidmaatschap van de uitvaartvereniging is niet nodig om gebruik te maken van de diensten van het uitvaartcentrum of de vereniging.

Lidmaatschap

Wanneer men lid is van de vereniging, betaalt men eenmaal per jaar een paar tientjes aan contributie. Hiervoor krijgt men assistentie bij het regelen en organiseren van een uitvaart. Leden krijgen korting wanneer er gebruik gemaakt wordt van een rouwkamer, of bij een condoleance in het uitvaartcentrum. Voor iedereen die vanaf zijn of haar zestiende lid is, geldt de maximale korting en een eenmalige tegemoetkoming in de kosten voor de uitvaart van 1.500 euro. Wanneer men op latere leeftijd lid wordt, komt men wel in aanmerking voor een aantal kortingen, maar vervalt de eenmalige uitkering. Door de collectiviteit kan de vereniging gunstige tarieven hanteren.

Wensen bespreekbaar

Tegenwoordig is er geen sprake meer van een standaard uitvaart of een standaard kist. Er kan nu veel meer maatwerk geleverd worden. Alle wensen zijn bespreekbaar. Dit kan vooraf zijn, maar ook wanneer het zover is. Er zijn verschillende mogelijkheden voor de invulling van de dienst, het vervoer, de catering en andere zaken. Doel is om de wensen van de overledene en de nabestaanden zoveel mogelijk in vervulling te laten gaan. Hierbij staat de familie van de overledene centraal. Zij moeten immers verder na een overlijden. De uitvaartvereniging en de uitvaartverzorgsters zijn altijd bereid om meer informatie te verstrekken. Dit kan telefonisch, thuis of in het uitvaartcentrum.

Wie meer wil weten kan contact opnemen via 0593-540833 of .