Ledenvergadering Maandag 8 mei 2023

UITNODIGING LEDENVERGADERING

UITVAARTVERENIGING BEILEN-HOOGHALEN e.o.

Maandag 8 mei 2023

20.00 uur in het Uitvaartcentrum in Beilen

Agenda:

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Notulen voorgaande ledenvergadering
 4. Financiële zaken:
 • - Financieel verslag 2022
 • - Vaststelling contributie, ledenuitkering en kortingen 2023
 1. Bestuurszaken:

Bestuursverkiezing:

 • - Aftredend en herkiesbaar:
  • Mevr. T.Mulder-Bazuin
 • - Aftredend en niet herkiesbaar:
  • De heer H.J. Talens

Het bestuur draagt de heer J. Buiter voor als bestuurslid om de vacature in te vullen

 1. Rondvraag
 2. Sluiting