Het bestuur

Momenteel is de samenstelling van het bestuur als volgt:

Voorzitter : A.Heerkes
Secretaris : Vacant / Nieuw bestuurslid na ALV
Penningmeester : R.Vogelzang
Leden : D. Gils
: T. Mulder - Bazuin
: H.J. Talens
:
Administrateur : G.Heling (06) 417 84 109