• 0593 - 54 08 33

Het bestuur

Momenteel is de samenstelling van het bestuur als volgt:

Voorzitter:vacant
Secretaris vacant
Penningmeester:de heer G.Heling (06) 417 84 109
Vice-voorzitter::de heer A.Heerkes
leden:mevrouw D. Gils(0593) 524407
:mevrouw T. Bazuin-Mulder
:de heer H.J. Talens
:de heer R. Vogelzang