• 0593 - 54 08 33

Het bestuur

Momenteel is de samenstelling van het bestuur als volgt:

Voorzitter:A.Heerkes
Secretaris:Vacant / Nieuw bestuurslid na ALV
Penningmeester:R.Vogelzang
Leden:D. Gils
:T. Mulder - Bazuin
:H.J. Talens
:
Administrateur:G.Heling(06) 417 84 109