• 0593 - 54 08 33

Vraog het de veurloper, stille staon as de dood veurbij giet

umdat het meertmaond streektaolmaond is, dizze maol in het drents

Vraog het de veurloper

Wat bint nou dingen waor aj op letten moet bij een oetvaart?

Nou dat bint er best veul. Helemaol aj der bij betrokken bint vanof ’t moment dat iene oet de tied komp tot het moment dat de begrafenis of crematie west hef.

Heel veul dingen bespreek ie met de naobestaonden, en an de oetvaartleider de taak umme het zo te doen zo as de naobestaonden het geern hebben wilt.

Daornaost is het zo daj ook verantwoordelijk bint veur het rouwvervoer.

Vrogger kwamen de buren met peerd en wagen en later ook wel met een rouwkoetse.

Die kwamen allemaol vlak oet de buurt en files hadden de mensen nog nooit van heurd.

En as het gebeurde dat het even wat later was as de lijkkoets der was dan was het ja zo.

Tegenwoordig is dat allemaal wel aans.

Wij spreekt een tied of en dan zeg wij al gauw tied is tied en helemaol bij een oetvaart.

Dan wille wij ja niet te maken hebben met vertragings of nare verrassings.

Het is daorumme altied goed um te weten waor aj langs gaot met de rouwstoet.

Want stel daj argens langs moet en daor is net een wegumlegging of is er een weg ofsleuten. Dat wi’j niet metmaken daj keren moet met een rouwstoet.

Zo had ik veur een tiedtie terug een mooie ervaring, ik had even de route controleerd waor wij met de rouwstoet langs mussen.

En laot daor nou net wegwarkzaamheden wezen. Verkeersregelaars stunden erbij um het allemaol in goeie banen te leiden.

Ik meldde mij even bij die mèensen en vertelde dat ik der met een rouwstoet geern langs wol.

Nou, dat kun heel best en zo gauw ze oens an zagen kommen, zulden ze metien het verkeer stille leggen.

Nou zo gebeurde het ook precies. Wij waren nog maor net in antocht en dalijk legden ze heel het verkeer stille. Wij hadden met de rouwstoet vrije deurgang. Maor wat ik nog veule mooier vun, dat was dat alle warklu ok even het wark stille legden.

Shovels stopten, straotmakers gungen even staon en ’t was helemaol stille.

En zo reden wij er langs, ik vun het geweldig dat al dizze mèensen zo veul respect hadden veur de overledene en heur naobestaonden.

Op dat moment was ik der groots op um Drent te wezen, want zoas Daniël Lohues zingt: dit kan hier nog op het plattelaand. Even stille staon oet respect as de dood veurbij giet.

Zul wij dat hier blieven doen? Even stoppen oet respect as de dood veurbij giet?

Nog vraogen over dingen die er toe doet bij een oetvaort? Kom dan maor ies naor oens gratis vraogenuurtie elke eerste dinsdag van de maond van 19.00 uur tot 20.00 uur in oens oetvaartcentrum an de Eursingerweg 6. www.uitvaartcentrumbeilen.nl