• 0593 - 54 08 33

Vraag het de uitvaartleider april 2019

Vraag het de uitvaartleider april 2019

Kijken naar en vragen over de dood

De afgelopen periode hebben een paar groepen waaronder een jongeren catechesegroep van de PKN kerk een bezoek gebracht aan het Uitvaartcentrum aan de Eursingerweg in Beilen.
Indrukwekkend om te zien en te horen hoe jongeren aan kijken tegen leven en dood.
De groep stond onder leiding van de dominees Joanne Greving en Magda Hazeleger.
Dat er al gesproken was over sterven en levenseinde was dan ook duidelijk te merken.
Deze groepen kregen een rondleiding in het Uitvaartcentrum en konden volop vragen stellen over het thema afscheid nemen.

Ons leven bestaat al regelmatig uit afscheid nemen, dat begint al vroeg als we afscheid nemen van onze melktanden, afscheid nemen van de lagere school, afscheid nemen van het studentenleven, afscheid nemen van het ouderlijk huis en zelfstandig gaan wonen, afscheid nemen van vrienden die naar elders gaan verhuizen. Zo kent afscheid nemen verschillende vormen in ons leven.