Onze visie en manier van werken

Rust, tijd, sfeervol, toegankelijk, aandacht, respectvol, vriendelijk.

Voor uitvaartcentrum Beilen zijn dit niet zomaar mooie woorden. Het zijn de woorden waarmee we tot uitdrukking willen laten komen hoe we willen werken voor u. Het zijn vaak de woorden waarmee nabestaanden aan ons laten weten ‘hoe ze de begeleiding door uitvaartcentrum Beilen ervaren hebben’. En daar gaat het in feite om.

Voor afscheid nemen is rust en tijd nodig.

Een sfeervolle en toegankelijke locatie, zoals uitvaartcentrum Beilen is, heet u en de gasten hartelijk welkom.

Met aandacht begeleiden wij de uitvaart, zodat ú verder kunt.

U en de overledene verdienen respect, wij bieden die u in onze begeleiding.

En dat alles vanuit een vriendelijke organisatie, de Uitvaartvereniging, die werkt voor zowel leden als niet-leden.