• 0593 - 54 08 33

Nieuwsbrief: lezing, lichtjesavond en meer

'As het er toe döt" een lezing door Harm Jan Lesschen over gebruiken en gewoonten bij overlijden en rouwen.
Op donderdag 8 november om 19.30 uur in het Uitvaartcentrum aan de Eursingerweg in Beilen.

In zijn lezing (powerpointpresentatie) gaat Harm Jan Lesschen in op de gewoonten en gebruiken rond het sterven en in hoeverre oude gewoonten en gebruiken nog in ere zijn of weer terugkomen. Gebruiken en gewoonten als verluden, het anzeggen, huusholdplanken, grafsymboliek, groevemaolen en naoberplichten worden verklaard. Oude begraafplaatsen en grafmonumenten komen ook voor in de lezing zowel uit het verleden als het heden. Een speciaal thema is het vervoer van de overledene naar zijn of haar laatste rustplaats en het versturen van rouwkaarten. Verhalen, gedichten en gezegden, in het Drents, komen ook nadrukkelijk in de lezing voor.

Harm Jan Lesschen is als docent verbonden aan de stichting het Huus van de Taol en geeft regelmatig de zogenaamde Drenthe-cursussen. Daarnaast is hij Taolschulte van het Huus van de Taol voor de gemeente Coevorden. Hij werkte mee aan het cursusboek ‘Dieper deur Drenthe’ en is betrokken bij de ontwikkeling van een conversatiecursus Drents. Voor het streektaalblad Maandewark schrijft hij regelmatig over beelden en monumenten in Drenthe.