lichtjesavond 2022

De Begrafenisvereniging Beilen-Hooghalen e.o.

organiseert op zondag 18 december 2022 de

Lichtjes-Avond

op de Noorderbegraafplaats - Asserstraat, de Eursingerhof - Eursing

en de begraafplaats in Hooghalen van 18.00 - 19.30 uur

lichtjes in de nacht, helder en licht

schitteren in kracht, scherpen het zicht

Gezamenlijk lichtjes brengen in de duisternis als warme herinnering aan hen die ons zo dierbaar zijn.

De vereniging zorgt voor fakkels waarmee u naar het graf kunt gaan om dan het zelf meegebrachte kaarsje of lantaarntje aan te steken.

Voor het herdenken van een overledene die elders begraven of bijgezet is, is er een

STILTE-TAFEL

waar u ongestoord een kaarsje kunt branden.

Op de begraafplaats bieden wij u graag een kopje warme chocolademelk aan.