Het bestuur

Het bestuur van de stichting Uitvaartcentrum Beilen bestaat uit drie personen, waarvan twee bestuursleden van de Begrafenis-/uitvaartvereniging Beilen en omstreken. Hierdoor is en blijft het Uitvaartcentrum verbonden met de Begrafenisvereniging en wordt er gewerkt vanuit de verenigingsgedachte.

Bestuurssamenstelling

Voorzitter : A.Heerkes
Secretaris : A. Wattez
Penningmeester : R.Vogelzang
Lid : T. Mulder-Bazuin
Administrateur : G. Heling

Het Uitvaartcentrum heeft geen medewerkers in loondienst, maar leent het personeel (uitvaartleider, dragers, verzorgers, bediening) in van de Begrafenisvereniging.

Uitvaartleider
Het Uitvaartcentrum maakt gebruik van de diensten van de uitvaartleider van de Begrafenis-/uitvaartvereniging Beilen en omstreken. De uitvaartleider regelt niet alleen alle zaken rondom de uitvaart, maar is ook het aanspreekpunt voor de dagelijkse gang van zaken in het Uitvaartcentrum.