• 0593 - 54 08 33

Begraafplaatsen in Midden-Drenthe kunnen aantrekkelijker

Weet u waarom een graf zo belangrijk is?

Een graf leert ons namelijk dat de dood bij het leven hoort, een graf geeft de eindigheid van ons leven aan en tegelijkertijd leert een graf ons dat een mensennaam niet kan vergaan.

Begraafplaatsen in Midden-Drenthe kunnen aantrekkelijker

Toch bent u als commissie en raadcommissie  van algemeen bestuur weer voornemens te bezuinigen op de begraafplaatsen.

Wij betreuren dat.

Wij weten dat er de afspraak is gemaakt dat begraafplaatsen kostendekkend moeten zijn.

Voor ons rijst dan de vraag op: als er steeds maar weer bezuinigd wordt dan kan het niet anders dan dat er weer minder onderhoud gaat plaatsvinden op de begraafplaatsen.

Met als gevolg dat de begraafplaatsen een steeds meer rommeliger indruk gaan maken.

respect voor de nabestaanden

Dat heeft weer tot gevolg dat steeds meer mensen geen gebruik gaan maken van begraafplaatsen immers als er geen onderhoud meer plaatsvindt zal het verder gaan verrommelen.

In de praktijk hoor ik ook vele malen deze geluiden ‘begraven hoeft voor mij niet meer want als er niemand meer is die nog onderhoud wil plegen dan wil ik niet begraven worden of bijgezet worden op de begraafplaats’.

Wat is dan het logische gevolg? Minder begrafenissen en bijzettingen.

Er is een besluit genomen om kostendekkend te werken dus er zal weer meer bezuinigd moeten worden en begraven zal weer duurder worden.

Met als gevolg dat diegenen die nog wel gebruik willen maken van de begraafplaats geconfronteerd worden met dermate hoge lasten dat ook zij zullen afzien van begraven.

 

Dames en heren met dit beleid om in uitvaarttermen te blijven spreken graaft u uw eigen graf, daar waar het gaat om de begraafplaatsen.

Dit beleid van bezuinigen en kosten dekken gaat dan ook volledig vastlopen of zal er toe gaan leiden dat begraafplaatsen gesloten moeten worden.

Ik betreur het dat er niet verder gedacht kan worden dan alleen maar bezuinigen en het duurder maken van de tarieven.

 

Hebt u daadwerkelijk al eens nagedacht wat er meer mogelijk is op begraafplaatsen?

De afgelopen week heb ik nog een rondleiding gehad op een begraafplaats in Amsterdam, tuurlijk een volstrekt andere stad maar toch…

Als ik zag wat daar mogelijk is, houdt u dan als gemeente niet veel te krampachtig vast aan oude tradities?

 

Daarnaast is begraafplaats Hilligmeer in Eext in opkomst.

Daar is de mogelijkheid om voor eeuwig begraven te mogen worden.

Wat is de reden dat het in onze gemeente niet kan?

Er zijn voorbeelden van prachtige gedenktuinen, met hele gepaste herdenkingsmonumenten, waarom zijn die niet in onze gemeente?

 

Met andere woorden dames en heren hebt u als commissie en als raad wel eens nagedacht hoe een begraafplaats een tuin van gedenken kan worden? Dat er wel degelijk behoefte is aan deze rituelen blijkt wel uit het aantal bezoekers dat jaarlijks de lichtjesavond bezoekt in de decembermaand. Honderden mensen komen op die avond georganiseerd door verschillende uitvaartverenigingen naar de begraafplaatsen om samen te gedenken om namen te lezen van hun dierbaren die zijn overleden.

Hierin blijkt dus ook duidelijk dat een begraafplaats er niet alleen is voor de doden maar ook uit respect voor nabestaanden. Daar hoort een verzorgde begraafplaats bij die plek hoort netjes en verzorgd te zijn en geen afstotende werking te hebben. Een plaats waar je bezig kunt en wilt zijn met herdenken en met de menselijke kant van ons bestaan.

En zo zijn er nog vele mogelijkheden maar u moet wel het lef hebben om anders te gaan denken.

 

Tot slot er wordt in deze tijd nogal eens geroepen dat wij trots moeten zijn op onze Joods Christelijke tradities.

Daar ben ik het van harte mee eens. Deze traditie heeft ons veel gebracht. Binnen deze traditie zijn er de zeven werken van barmhartigheid.

Eén daarvan wil ik u noemen en dat is het begraven van onze doden (de andere 6  wil ik zeker nog een keer bespreken voor wie dat wil)

Maar waarom is het begraven of bijzetten van onze doden vanuit die gedachte een daad van Barmhartigheid?

Het antwoord is je doet iets voor iemand waarvan je weet dat hij of zij nooit meer wat voor mij terug zal doen.

Vandaar een bijzondere taak.